Valgresultatene er klare!

Studentvalget for 2016 er over og 19 nye representanter har blitt valgt til Studentparlamentet! I tillegg ble Jin Sigve Mæland og Johanne Vaagland valgt til universitetsstyret for perioden 2016-17.

Det var flere studenter enn noen gang før som deltok i studentvalget på UiB: hele 25% av studentene stemte i valget. De nye representantene vil få god tid til å sette seg inn i studentpolitikken, med en overlappsperiode på over to måneder. 

 

De som ble valgt til Studentparlamentet 2016-2017 er:

1. Eivind Valestrand (Sos.dem)
2. Eirik Lie Reikerås (DERA)
3. Roymond Olsen (Realistlista)
4. Julianne Konstanse Haaland Borgen (VA)
5. Camila Cimadamore Werthein (Grønn liste)
6. Stian Skarheim Magelssen (Liberal liste)
7. Marius Prytz (Sos.dem)
8. Magnus Nygaard (DERA)
9. Sverre Liland Hartvedt (Realistlista)
10. Cecilie Andrea Løvseth Arnesen (Blå liste)
11. Haakond Randgaard Mikalsen (VA)
12. Martha Rolland Jacobsen (Sos.dem)
13. Erlend Søbye Grønvold (Grønn liste)
14. Frida Axelsen (DERA)
15. Henriette Vågen Aase (Realistlista)
16. Cedrik Andersen Lyngroth (Sos.dem)
17. Agnes Hoshovde Bernes (Liberal liste)
18. Emilie Therese Haugen Kreutzer (DERA)
19. Andreas Sjalg Unneland (VA)

 

Valgresultatet for de ulike listene ble:

Sosialdemokratisk liste: 20,5% og 4 mandater
DERA: 17,5% og 4 mandater
Realistlista: 16% og 3 mandater
Venstrealliansen: 12,4% og 3 mandater
Grønn liste: 10,7% og 2 mandater
Liberal liste: 8,1% og 2 mandater
Blå liste: 5,0% og ett mandat