Studentene trenger DIN representasjon!

Har du lyst å engasjere deg i studentpolitikken og samtidig gjøre en viktig jobb for dine medstudenter?

 

Da er det å være studentrepresentant i UiBs styrende råd, styrer og utvalg en ypperlig mulighet!

 

Det mangler studentrepresentasjon i en rekke styrer, råd og og utvalg. Det er viktig at disse blir fylt opp slik at studentene på Universitetet i Bergen blir representert og deres stemme blir hørt i viktige fora på universitetet. Det å være studentrepresentant gir deg nyttig erfaring som du også kan ta med deg senere i livet. Arbeidsgivere setter også pris på slik erfaring.

 

Nedenfor ser du en liste over de styrer, råd og utvalg som mangler representasjon. Ta kontakt med Arbeidsutvalget på e-post: au@sp.uib.no hvis du kunne tenke deg å gjøre en innsats for dine medstudenter. 

 

Din innsats teller!

 

Disse råd, utvalg og styrer mangler studenrepresentasjon:

Den sentrale klagenemnda

To personlige vara for Sindre Dueland

Det sentrale valgstyre

Mangler en fast representant og to vararepresentanter.

Likestillingskomiteen

En vararepresentant

Styret for Senter for kvinne og kjønnsforskning

To personlige vara.

Styret for Universitetsbiblioteket

En vararepresentant

Styret for Universitetsmuseet i Bergen

En vararepreseentant

Universitetets forskningsutvalg

To vararepresentanter

Forskningsutvalget

To vararepresentanter

Redaksjonsrådet for studentinformasjon

To vara

Studentparlamentets kontrollkomité

Tre vararepresentanter

Studentenes valgstyre

Fem vararepresentanter

Studentparlamentetes semesterstartskomité

Minst to medlemmer

Studentparlamentets internasjonale komité

En vara

Landstyre i Norsk studentorganisasjon

Mangler tredjevara for Strømsvåg

Skikkethetsnemda

To vararepresentanter

Råd for samfunnskontakt

To vararepresentanter

Opptakskomiteen for praktisk-pedagogisk utdanning

To faste representanter
To vararepresentanter

Programstyret for lektorutdanning

To vararepresentanter

Rådet for førstesemesterstudier

To faste representanter

To vararepresentanter

Studentparlamentets promoteringskomité

En fast representant

Møteledelse

En fast representant