Still til valg!

  • Illustrasjon av studentorganer og studentrepresentasjon ved UiB

Har du lyst å gjøre en viktig jobb for dine medstudenter?

 

Da er det å være studentrepresentant i et råd, styre, komité eller utvalg på Universitetet i Bergen og i Studentparlamentet en ypperlig mulighet!


Studentvalget er over og nye representanter er valg til Studentparlamentet for 2015/2016. Nå er tiden inne for at det nye Studentparlamentet skal velge representanter i alle råd, styrer, komiteer og utvalg som SP-UiB oppnevner til. 26. mai holdes det konstituerende møte i Tivoli på Kvartertet. På møtet skal det velges inn nye studenter i alt fra Arbeidsutvalget (AU) til Redaksjonsrådet for studentinformasjon. Det er viktig at alle vervene blir fylt opp slik at studentene på Universitetet i Bergen blir representert og deres stemme blir hørt i alle viktige fora. Det er en nyttig og lærerik erfaring å være studentrepresentant i et utvalg, råd eller styre. Du får være med å forme hvordan universitetet utvikles, og du får en annen type innsikt enn du typisk opparbeider kun gjennom studier. Som studentrepresentant gir du et veldig viktig bidrag til studentene gjennom å representere de som en aktiv del av demokratiet ved universitetet. Arbeidsgivere ser også verdien av denne typen erfaringer. Mens noen verv er honorerte, gir andre verv fordeler som møtemat og kompetanseheving. 


Med 81 faste verv og 62 varaverv på valg skal det totalt velges 143 studenter til alle de ulike vervene. Her er det med andre ord gode muligheter for å finne et verv som passer for deg. Det er ikke nødvendig med noen spesiell kompetanse for å være studentrepresentant. Ditt bidrag er først og fremst avhengig av hvor mye du ønsker å engasjere deg. Samtidig står Studentparlamentet og mange andre ressurspersoner på universitetet parat til å bistå deg om du skulle ha behov for det. Hvor krevende vervene er varierer, men stort sett kan du regne med møter fra to ganger i semesteret til én gang i måneden.

 

Du kan benke ditt kandidatur på selve møtet.

 

Les mer om alle vervene som er på valg her.

Trykk "delta" på møtets Facebook-arrangement for å holde deg oppdatert på den fortløpende informasjonen før møtet.

 

Har du spørsmål?

Kontakt AU på au@sp.uib.no eller på telefon 55 54 50 16