PM: Studiebarometeret 2015

PM fra Studentparlamentet ved UiB: Studiebarometeret for 2015 ble i dag lagt frem

 

Tirsdag 2. februar la Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) frem Studiebarometeret for 2015. Dette er tredje gangen barometeret blir lagt frem.

 

- Alt i alt er studentene ved UiB fornøyde med studieprogrammet de går på, sier Johanne Vaagland, leder av Studentparlamentet ved UiB

 

Det er på spørsmål om medvirkning at studentene ved UiB i størst grad melder at de er misfornøyde. Det er i størst grad på spørsmål om mulighet for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet at studentene ved UiB er minst fornøyd (2,8). Hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp er også blant det som scorer lavest på UiB (2,9).

 

- UiB har et stort fokus på faglig tilbakemelding og kritisk tankegang rundt eget fag og studieretning. Da er det påfallende at studentene ikke føler de har reell påvirkning på eget studieprogram, og at de heller ikke føler at deres synspunkter blir tatt seriøst, fortsetter Vaagland.

 

Noen studieprogram scorer noe bedre på tilbakemelding og oppfølging sammenlignet med 2014, men det må en bedre og bredere prosess til før UiB kan si seg fornøyd.

 

- Det er gledelig å se at UiB scorer litt bedre på faglig tilbakemelding og oppfølging i 2015, men man har likevel en vei å gå. Første skrittet i riktig retning er å involvere studentene og få opp graden av medvirkning slik at dette ikke blir en prosess som kun skjer ovenfra og ned. Holdningene i fagmiljøene lokalt må også i større grad samsvare med retningslinjene sentralt, fortsetter Vaagland.

 

Det mest alarmerende ved studiebarometeret er at vi nå har fått tall som underbygger den nedadgående tendensen vi har sett ved Det Psykologiske fakultet. Ved Det psykologiske fakultet er kun hver femte student fornøyd med medvirkningen og hele 51% er misfornøyd. På spørsmål om hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp får fakultetet en score på 2,3.

 

- Det Psykologiske Fakultet scorer generelt lavere enn de andre fakultetene på UiB. Det er det minst overraskende med tallene vi fikk se i dag med tanke på alt som har skjedd på fakultetet det siste året.Vi forventer at Det psykologiske fakultet rydder opp umiddelbart og viser en helt annen holdning til sine studenter avslutter Vaagland.