PM: Studentenes helse- og trivselsundersøkelse SHoT 2014

På onsdag kom Studentenes Helse og Triveselsundersøkelse 2014 (SHoT) som belyser at så mange som en av fem studenter rapporterer om alvorlige psykiske symptomplager. Dette er en kraftig økning siden forrige undersøkelse i 2010.

 

Nå er det tydelig at flere aktører må på banen for å utvide hjelpetjenestene som i dag drives av studentene selv gjennom semesteravgiften. Vi oppfordrer derfor regjeringen og Bergen kommune til å ta en større del av ansvaret for studentenes psykiske helse.

“Undersøkelsen viser helt klart at det er et stort behov for å gjøre enda mer på dette området. Det er avgjørende at regjeringen kommer på banen og følger opp Erna Solberg sin nyttårstale, gjennom å ta en større del av regningen for helsetjenesten. I tillegg må Kunnskapsdepartementet drive frem en satsing på kunnskap i dette budsjettet, slik at studentene får trygge rammer og kan fokusere på studiene”, sier Tommy Aarethun, leder av Studentparlamentet ved UiB.

 

Det er avgjørende at alle som har ansvar innen dette området nå kommer sammen for å finne en løsning.

“Staten, kommunene, samskipnadene og institusjonene har alle et ansvar for å gjøre noe med situasjonen. Vi ønsker at disse møtes for å finne ut av hvordan de sammen kan gjøre noe for å bedre studentenes psykiske helse, sier Aarethun.

 

Nestleder, Susann Strømsvåg, mener et tilbud om en personlig veileder som kan følge deg gjennom studieløpet også er en av løsningene.

"Mange rapporterer om ensomhet og løs tilknytning til fagmiljøet. Gjennom en mentorordning med tett oppfølging vil en knytte studentene tettere til fagmiljøet, dette er også et viktig tiltak mot frafall”, sier Strømsvåg.

Videre løfter hun frem viktighetene av sosiale arenaer i nærheten til fagmiljøene.

“Det er vist at studentlokaler er et godt tiltak for å skape sosiale arenaer som i tillegg skaper tilhørighet til fagmiljøene", sier Strømsvåg.

 

For ytterligere kommentarer
Tommy Aarethun
Leiar, Studentparlamentet ved UiB
95167502/tommy@sp.uib.no

Susann Strømsvåg
Nestleiar, Studentparlamentet ved UiB
47342432/susann@sp.uib.no