Kun 316 kroner mer i måneden til studentene

  • Leder for Studentparlamentet ved UiB, Johanne Vaagland

I dag la Finansminister Siv Jensen frem statsbudsjettet for 2016. Nok en gang kommer det et budsjett der studentenes største ønske om 11 måneder studiestøtte knyttet til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden ikke blir prioritert.

 

 - Det er synd at en økning i studiestøtten nedprioriteres nok en gang, sier leder av Studentparlamentet ved UiB, Johanne Vaagland

 

I budsjettet for 2016 fortsetter regjeringen satsingen på å bygge studentboliger, og legger opp til å bygge 2200 nye boliger også i år. I studiestøtten er det lagt inn en økning på 316 kroner i måneden, noe som tilsvarer en årlig økning på 3160 kroner.

 

- For at studenter skulle kunne studere på heltid så er det langt i fra godt nok med en økning på 3000 kroner i året. Dette er knapt en halv måneds husleie. Økningen på knappe 300 kroner i måneden kan fort bli oppspist av momsøkningen på blant annet kollektivtransport og kulturtilbud, fortsetter Vaagland.

 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viste at 19 prosent av studentene opplever psykiske symptomplager i løpet av studietiden. Økonomiske bekymringer og prestasjonspress er noen av årsakene til at dette tallet er så høyt.

 

- Dette understreker behovet for en økning i studiestøtten. Det vil frigjøre tid og gi tryggere økonomiske rammer, slik at studentene kan konsentrere seg om å være student.

 

Det bevilges også midler til å sette i gang fase 2 til rehabilitering av universitetsmuseet i Bergen i statsbudsjettet for 2016.

 

- Vi er glade for at museet endelig får midler, det hadde vært trist om det skulle stå tomt i så lang tid, så vi gleder oss til å se museet åpent igjen i 2019, avslutter Vaagland.