Konstituerande møte for 2014-2015

  • Logoen til Studentparlamentet ved UiB

Måndag 26.mai vert det konstituerande møte for det nye Studentparlamentet.
Møtet vil finna stad i Tivoli på Det Akademiske Kvarter. 

Studentparlamentet er sammensatt av de 19 representanter som oppnådde plass ved Studentparlamentsvalget 2014-2015, samt én representant fra hvert av de forskjellige fakultetene, til sammen seks. I alt er det 25 stemmeberettigede i Studentparlamentet.