Hva er greien med Kina?

I desember reiste arbeidsutvalget i Studentparlamentet ved UiB på studietur til Shanghai. Målet var å sette fokus på verdien av utveksling generelt og Kina og Shanghai spesielt. Hvorfor reiser så få på utveksling til Kina? Hvorfor burde flere reise, og hvordan kan man få flere til å reise dit?

 

“I dag er det nærmest en selvfølge for studenter å dra ut på et semester eller lengre opphold som utvekslingsstudent. Det er derimot ikke fullt så vanlig å dra til Kina og Shanghai.”  

- Celine Victoria Vindenes, leder av ANSA Kina og studentpraktikant hos Generalkonsulatet i Shanghai.

 

Universitetet i Bergen har samarbeidsavtaler med flere universitet i Kina, deriblant Fudan. Hit har UiB muligheten til å sende fem studenter. Høsten 2015 er det kun to stykker der.

 

UiB har et godt samarbeid med Fudan blant annet på grunn av Nordic Centre som ligger der, og som er et samarbeid mellom de nordiske landene og Fudan. Senteret er med på å tilrettelegge for- og muligjøre flere prosjekter mellom UiB og Fudan. Likevel opplever vi at denne muligheten ikke blir utnyttet til det fulle. Blant annet arrangerer Nordic Centre et gratis sommerkurs i kinesisk språk og kultur hver sommer. Søkertallene fra UiB til dette kurset er lave, og sjansen er stor for å komme med. UiB burde bli flinkere til å promotere slike muligheter ovenfor studentene sine.

 

“Institusjonene må i større grad prioritere å spre informasjon om utvekslingsavtaler til mer utradisjonelle steder som Kina”

- Johanne Vaagland, leder av Studentparlamentet ved UiB

 


Hvis en skal få flere studenter til å velge et uvekslingsopphold i Kina, så må institusjonene ha avtaler med universiteter i Kina, og studieveilederne må kjenne godt til disse slik at de kan svare på spørsmål studentene måtte ha. I tillegg må institusjonene prioritere å spre mer informasjon om utveksling til mer utradisjonelle steder som Kina, og kanskje prioritere vekk å fronte steder der mange studenter normalt reiser uansett, som for eksempel engelskspråklige land som USA. En må ufarliggjøre det å reise på utveksling til et sted der en ikke kan språket.

 

Hvis regjeringen mener alvor med satsingen på BRICS så burde en se på en løsning der studenter som velger å dra til BRICS-land blir tilbudt et ekstrastipend for å reise nettopp dit. Undersøkelser viser at flere studenter nevner økonomi som en årsak til at en ikke drar på utveksling, og i en tid der krona er svak blir det også dyrere å bo i land som Kina. En av UiB-studentene som vi møtte i Shanghai bor i kollektiv med 3 andre studenter, og likevel betaler han omtrent det samme som i Bergen for å bo.

 

Gjennom å være praktikant på Generalkonsulatet i Shanghai, har jeg fått se hvordan en utenriksstasjon arbeider til daglig og hvilke saker som er viktig å prioritere i en utenrikspolitisk sammenheng. Jeg har fått aktivt delta i store og mindre prosjekter, fått en dypere tilnærming til Norges utenrikspolitikk og innblikk i Norge og Kinas bilaterale forhold. [...] Videre har jeg fått delta på ulike kultur- og næringslivsrelaterte arrangementer og gjennom disse har jeg fått et betydelig utvidet nettverk, både lokalt, internasjonalt og i Norge, noe jeg tror kan være nyttig å ha med videre i arbeidslivet.

- Celine Victoria Vindenes, leder i ANSA Kina og studentpraktikant hos Generalkonsulatet i Shanghai.

 

 

En annen anbefaling fra oss til norske utdanningsinstitusjoner er å se på mulighetene for å gi studiepoeng for et praktikantopphold eller internships. Dette gjøres i Norge i noen grad, for eksempel inngår dette som en del av en mastergrad i Chinese Society and Politics på UiO, men andre land er mye flinkere til å tilby dette enn Norge. En kan for eksempel gjøre et praktikantopphold eller et internship til en del av et praksisemne ved institusjonen, og/eller tas som en del av de frie studiepoengene i graden. Da slipper studentene å miste studieprogresjon, og får mer praktisk erfaring fra og kontakter i arbeidslivet samtidig som de kommer seg ut. Kanskje må det også en nasjonal endring til for at utdanningsinstitusjonene kan tilby dette i større grad også i Norge. Dette kan være en måte å få flere studenter til å ta et utenlandsopphold og samtidig skaffe seg arbeidserfaring.