Blogg: September 2014

September 2014
September har vert en innholdsrik måned der vi har gjort en rekke forskjellige ting. I denne bloggen vil det bli gitt en oversikt over hva som har preget denne perioden. Når vi bladde om kalenderen til September var oppstarten og studiestart lagt bak oss og nå var alt fokus rettet fremover mot politiske gjennomslag.

 

UH-nett Vest
Mandag 1. september var Tommy på Studentrådsmøte i UH-nett Vest. Den store saken på dette møtet var den pågåande strukturdebatten og hvordane endringene vil slå ut for UH-sektoren på Vestlandet. Dagen etter var det styremøte i UH-nett Vest der Tommy sitter som representant for studentene. Den kommende strukturmeldingen var også under styremøtet den hete poteten.

 

Internasjonalt arrangement
Første uka i september arrangerte Studentparlamentet en velkomstuke for internasjonale studenter i samarbeid med ESN Bergen og ISU Bergen. Den 3. september hadde Studentparlamentet hovedansvaret, og vi arrangerte quiz med Paul Holden. Det var omtrent 100 stykker, både norske og internasjonale studenter, som deltok på quizen. Både studentene og quizmasteren var fornøyde med kvelden.

 

Samarbeid
I denne perioden har vi deltatt på handlingsplanseminaret til Studentparlamentet ved UiO og på oppstartsseminaret til Studenttinget ved NTNU. Dette er to viktige samarbeidspartnere for oss og det er viktig å ha gode møteplasser mellom studentdemokratiene. Leder av Studentparlamentet på UiO og leder av Studentparlamentet på HiB var også deltakere på vårt oppstartsseminar. Vi har også hatt løpende kontakt med andre studentdemokratier i denne perioden og dette er noe vi vil fortsette med gjennom hele perioden.

 

Norsk studentorganisasjon (NSO)
Vi ønsker å være ett konstruktivt medlemslag som bidrar inn i organisasjonen med utvikling av politikken og organisasjonen. I denne perioden har det vært ledersamling fra 17.-18.9 og Landsstyremøte 1 fra 25.-28.9.

Ledersamlingen er et relativt nytt konsept som gir lederene muligheten til å komme sammen å drøfte felles utfordringer og samtidig gi politiske innspill til Arbeidsutvalget i NSO på hva slags kurs man ønsker videre. I landsstyret sitter Tommy og Susann fra UiB og de var aktive under det første møtet og fikk gjennomslag for flere av sine forslag samtidig som man bidro aktivt inn i de store diskusjonssakene som preget dette møtet.

 

Synlighet og fakultet
Etter å ha lagt bak oss semesterstartsuken der vi var synlige både på stands og rebusløp har vi nå dreid synliggjøringen mer i retning av saker og politikk. Studentparlamentet har vært mye på trykk både i studentmedia og lokale medier. Veksten vi hadde i sosiale medier som følge av semesterstartsuken har fortsatt inn i september og vi har nærmest doblet antall følgere både på Facebook og på Instagram.

Onsdag 10. september hadde Arbeidsutvalget første møte med lederne for studentutvalgene på Universitetet. Møtet var en stor suksess og det var nyttig å ta opp felles problemstilling og bli bedre kjent. I forkant hadde fakultetsansvarlig sammen med leder også et møte med studentutvalget på Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Oppstartsseminar

Helgen 19.-21. september hadde Studentparlamentet oppstartsseminar på Kvamskogen. Rasmus Haugen Sandvik fra kursgruppen til Norsk Studentorganisasjon holdt et kurs for oss i skriving av politiske dokumenter. I løpet av helgen diskuterte vi også nytt prinsipprogram, synlighet og kampanjer. Helgens siste dag gikk med til gruppearbeid om det pågående strategiarbeidet ved UiB. Denne bolken ble sparket i gang av prorektor Anne Lise Fimreite som la frem noen punkter til diskusjon. 

 

Studentparlamentsmøte
Mandag 29. september vart semesterets første møte i Studentparlamentet avholdt. Der vedtok en nytt prinsipprogram som har en tidshorisont på tre år. På bakgrunn av dette skal Arbeidsutvalget legge frem et arbeidsprogram for det kommende året på neste møte i Studentparlamentet som er 27. oktober. I tillegg vedtok man en resolusjon om tilgang til seminarrommene ved UiB og to høringssvar, ett om kvoteordningen og ett om bruken av MOOCs.

Høstlig hilsen:
Tommy, Susann, Magnus og Johanne.