Blogg: Oktober 2014

  • Arbeidsutvalget smiler etter en god måned!

Oktober har vært en veldig innholdsrik måned. Statsbudsjett, skolepeng, lederkonferanse, strukturmelding og den nye strategien til UiB er stikkordene for en en viktig måned.

 

Statsbudsjettet

08.10 la regjeringen fram sitt forslag til budsjett for 2015. Det var en dag som vi hadde forberedt oss på i lang tid. Dette er kanskje den viktigste enkeltdagen gjennom hele året og vi hadde lagt en omfattende plan for hvordan vi ønsket å nå ut og framstå denne dagen. Vi nådde ut med våre kommentarer og hadde en rekke medieoppslag denne dagen og i etterkant av denne dagen. Blant det viktigste var at Tommy fikk mulighet til å kommentere statstbudsjettet på Bergens tidende.

 

Skolepenger

Som ventet kom regjeringen med forslag om å innføre skolepenger for studenter utenfor EØS-området. Vi mobilisert oss kjapt og fikk flere medieoppslag i Studvest allerede i løpet av dagen. I tillegg kom vi sammen med andre studentpolitikere i Bergen kjapt i gang med et leserinnlegg. Med på laget fikk vi Dag Rune Olsen (rektor UiB) og Ole-Gunnar Søgnen (rektor HiB), og innlegget var på trykk i Bergens Tidende samme uke.

Vi har fortsatt å følge #stoppskolepenger på twitter, kampanjen “Stopp skolepenger” på facebook, og har svart på leserinnlegg om skolepenger etter hvert som de har kommet. 

Vi skal også markere International Students Day den 17. november som en del av kampanjen mot skolepenger.

Lederkonferanse UiB

Mandag 13. oktober arrangerte UiB lederkonferanse. Temaet for denne var utdanningsleiing. Arbeidsutvalget, studentutvalglederne og studentrepresetantene i utdanningutvalget var invitert til å delta på denne konferansen. Det er viktig at UiB setter fokus på utdanningledelse og utdanningskvalitet. Det er vår klare oppfattelse at dette no står høyere på dagsordenen enn tidligere. I etterkant av denne konferansen blogget Susann om dette temaet

 

DigUiB seminar

Tirdag 21. oktober var vi på plass på et seminar om DigUiB. På seminaret var alle arbeidsgruppene som er involvert i prosjektet samlet, og vi fikk et godt innblikk i hvordan prosjektet ligger an og hva som skal skje fremover. Det er mye spennende på gang, og det virker som det er stor vilje til å satse på dette fremover. Det var mange gode diskusjoner i løpet av dagen, og det hele ble avslutten med en paneldebatt på slutten av dagen hvor studentene også var representert.

 

U-nettverk og NSOs haustkonferanse

23.10 var vi på debatt om petroleumsforskning og etikk sammen med resten av U-nettverk, som består av UiB, UiO, NTNU og UiT. I etterkant av debatten fikk vi anledning til å møte Arvid Hallen som er direktør i forskningsrådet. Med han diskuterte vi blant annet finansieringssystemet i sektoren, samt hvordan forskningsrådet fungerer.

Fra fredag til søndag samme helg deltok vi på NSOs høstkonferanse. Årets tema var forskning og likestilling som henger sammen med at det er disse plattformene som skal revideres denne perioden. Det var mange spennende innledere i løpet av helgen, og vi hadde også en bolk hvor vi diskuterte forskningspolitisk plattform. Alt i alt var det en kjekk og lærerik helg.

 

Arbeid med strukturmeldingen og strategi

Denne måneden har vert preget av arbeidet med den kommende strukturmeldingen for Universitets- og høyskolesektoren og med UiB sin nye strategi. På møtet i Studentparlamentet 27.10 vedtok vi en uttale om notatet som UiB skal sende inn til Kunnskapsdepartementet om strukturmeldingen. Det vart også vedtatt et innspill til UiB sin strategi på dette møtet. Onsdag 29.10 arrangerte Studentparlamentets promoteringskomité ei debatt på Kronbar hvor Tommy deltok sammen med Studentparlamentet ved HiB, Kjernestyret ved NHH og rektorene fra NHH, UiB og HiB. Fredag 31.10 deltok også Tommy og Susann på strategiseminar sammen med Universitetsstyret.

 

OD-dagen
Under OD-dagen 30.10 hadde vi besøk av Synne Emilie Svee Solberg frå Bergen katedralskole. Sammen skrev vi leserinnlegg, fulgte møtet i universitetsstyret og begynte planleggingen av neste års budsjett for Studentparlamentet. En nyttig erfaring både for store og små.

Oktoberhilsen,
Tommy, Susann, Magnus og Johanne