Blogg: November og desember 2014

  • Leder av Unge Venstre, Tord Hustveit, taler til studentene under International students day

  • Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, holder appel i det vi starter "Tell me about Africa"

  • Sindre Dueland var konferaniser under "Tell me about Africa"

  • Tell me about Africa

  • Tell me about Africa

  • Studentparlamentets julebord 2014

Blogg: November og desember 2014

November og desember har vært to særdeles innholdsrike måneder. Siden nettsidene våre ble hacket i midten av november og desember er noe avkortet på grunn av julen har vi valgt å slå sammen oppsummeringen av begge månedene i ett felles blogginnlegg. Her følger noen av de viktigeste hendelsene for Arbeidsutvalget (AU) i denne perioden:


LMU-forum

LMU-forums er er årlig møte for erfaringsutveksling og faglig påfyll for studenter og ansatte i Læringsmiljølutvalgene. I år fant ble dette møtet arrangert i Trondheim 11. og 12. november. Som leder av Læringsmiljøutvalget ved UiB og læringsmiljøansvalig i Studentparlamentet deltok Tommy på dette møtet fra UiB. Møtet var nyttig for å høre om hvordan andre arbeider med læringsmiljøet. Han deltok også i en paneldebatt med fokus på hvordan studenter kan bidra til et bedre læringsmiljø på sin utdanningsinstitusjon.

 

Kurs for studenttillitsvalgte

Den 9. november arrangerte Magnus kurs for studentillitsvalgte ved Universitetet i Bergen. På kurset ble det blant annet gitt en innføring i hvordan man jobber for å å oppnå synlighet i studentmedia og hvordan arbeidet med digitalisering av universitetet holder frem. Påtroppende styreleder i SiB og avtroppende leder av Velferdstinget i Bergen ga også de tillitsvalgte noen tips om hvordan man best jobber opp mot fakultetet. Med så mange engasjerte studenttillitsvalgte tilstede, midt i eksamensperioden, må en kunne si at kurset var en suksess. Til våren vil vi se på mulighetene for å arrangere et liknede kurs som går mer i dybden på et spesifikt tema.


Vilnius

I november dro Johanne til Vilnius med Internasjonal Komité (IK) i Norsk Studentorganisasjon (NSO). IK har over en periode samarbeidet med en hviterussisk studentorganisasjon, BOSS, som står for Brotherhood of Organizers of Student Self-governance. BOSS er en nasjonal uavhengig studentorganisasjon som utvikler og koordinerer studenters rett til selvstyring og deltakelse. Målet er å øke aktiviteten blant og forbedre rollen til studenter for å øke utdanningskvaliteten i Hviterussland. I samarbeid med studentpolitikere fra Ukraina og Polen møttes vi derfor i Vilnius for å utveksle erfaringer, deler ideer og prøve å se på hvordan vi som studenter utenfor Hviterussland kan bidra til utviklingen av BOSS. Hviterussland er kjent som Europas siste diktatur, og organisasjonsfriheten der er begrenset. Det gjør det vanskelig å starte opp og drive frivillige organisasjoner. Det er nesten ikke mulig for organisasjoner som ikke støtter regimet å bli registrert.

 

Det er spennende å møte studentpolitikere fra andre land, der noen utfordringer som valgdeltakelse blant studenter synes å være en felles utfordring vi har, samtidig som situasjonen i Hviterussland, men også Ukraina, tyder på et det er store ulikheter i studiehverdagen vår. For å nevne noe: i Hviterussland er alle studentboliger stengt mellom 24.00 og 06.00. Ganske sprøtt, ikke sant?

 

Tell me about Africa

I november hadde vi i Studentparlamentet ved UiB, SAIH-Bergen og ISU-Bergen et arrangement som vi kalte Tell me about Africa. Målet var å lære mer om noen av de mange ulike landene i Afrika, og vise studentene i Bergen at måten Afrika fremstilles på i media og av ulike bistandsorganisasjoner ikke muligens stemmer helt med virkeligheten.

 

Denne kvelden fikk vi høre om 8 av de 54 landene i Afrika. Sudan, Uganda, Ethiopia, Sør-Afrika, Namibia, Ghana, Kenya og Zambia. Noen av de som fortalte om sine hjemland var internasjonale studenter, andre har bodd i Norge i mange år. Til felles har de at de alle er veldig glade i og stolte av landet de kommer fra. Noen stilte i sine tradisjonelle klær, fortalte om hvor de hadde vokst opp, om industrien, turismen, om de fine strendene, og om de hundrevis av ulike språkene som de bare snakket sånn 16 av altså. Dette fortalte de oss med humor, innlevelse og stolthet over at så mange hadde møtt opp i Storelogen denne kvelden for å høre om akkurat deres hjemland.

 

Arrangementet ble kort fortalt en kjempesuksess. Eller som Benjamin (leder av ISU-Bergen) oppsummerte kvelden:

 “Vi snakker alltid om hvordan vi kan inkludere de internasjonale studentene, dette er et arrangement som virkelig gjør det! Neste gang fyller vi Egget!”

 

International students day

Den 17. november ble den internasjonale studentdagen markert landet rundt, og vi brukte dagen for å vise vår motstand mot skolepenger for internasjonale studenter. For anledningen pyntet vi Grøndahls med flagg fra hele verden. Vi hadde appeller fra Kristian Myhre i NSO, Emil André Erstad fra KrfU og Tord Hustveit fra Unge Venstre. Oddrun Samdal fra rektoratet på UiB var også tilstede, og benyttet anledningen til å gi en oppmerksomhet til Kvarteret som er flinke til å inkludere internasjonale studenter i driften av Kvarteret. Bakgrunnen for dette er en idé om å årlig dele ut en pris til den studentorganisasjonen som er flinkest til å inkludere internasjonale studenter i sine organisasjoner. På nyåret kommer vi i Studentparlamentet sammen med rektoratet og andre organisasjoner til å starte prosessen med å få etablert dette til en årlig prisutdeling som vil finne sted den 17. november hvert år. Vi håper dette vil bidra til å øke studentorganisasjonenes vilje og innsats til å inkludere internasjonale studenter i sine organisasjoner!

 

Rep.skap UHR

19. og 20. november deltok Tommy på Representantskapsmøtet i Universitets- og høgskolerådet (UHR) sammen med Anders Kvernmo Langset og Alexander Sæbø Løtvedt fra NSO og leder av Studentparlamentet på HiB, Pernille Marie Våge. Møtet var denne gang på den nye høyskolen på Kronstad. I tillegg til den formelle delen av dette møtet var mesteparten av møtet satt av til den kommende strukturmeldingen. Til dette innledet statsråd Torbjørn Røe Isaksen og statssekretær Bjørn Haugstad. Vi benyttet også tiden til å overrekke et dominospill (en del av NSOs aksjon mot skolepenger) siden det fortsatt ikke var avklart hva som skulle skje med skolepenger for internasjonale studenter på dette tidspunktet.

 

Norsk studentorganisasjon

Landsstyremøte  

Helgen 28.-30. november var Tommy og Susann i Oslo på landsstyremøte i NSO. Saken vi brukte mest tid på var likestillingspolitisk plattform som skulle vedtas på dette møtet. Etter en god debatt ble plattformen vedtatt på søndag. Khrono skrev en sak om debatten, som kan leses her: http://khrono.no/2014/11/nso-og-kvotering. Flere andre saker ble diskutert denne helgen, blant annet budsjett for 2015, statsbudsjettprioriteringer for det neste året og foreløpig saksliste til NSOs landsmøte. I tillegg var det valg av vedtektskomite, der Sindre Dueland fra UiB ble valgt inn.

 

Kakefest

Fredag 5. desember arrangerte NSO kakefest på kontoret i Oslo, der de inviterte til en feiring av gjennomslagene studentene fikk i statsbudsjettet. Fra vårt arbeidsutvalg var Susann på plass i Oslo for å feire med kake. Hovedfokuset var selvfølgelig på at forslaget om skolepenger ble stoppet, og at det neste år vil bygges 2000 studentboliger. Begge regjeringspartiene var tilstede, sammen med Venstre og KrF. Les mer her: http://khrono.no/samfunn/2014/12/nso-kakefest

 

U-nettverk

Mandag 08. desember hadde vi årets siste U-nettverk. U-nettverk er en samling for studentdemokratiene ved Universitetet i Oslo, NTNU og Universitetet i Bergen. Dette fant sted i Oslo. Denne gangen var det lenge siden sist, så vi brukte en del tid på erfaringsutveksling og snakket om høsten. I tillegg til dette jobbet vi en del med NSO-saker og med en felles kampanje som vi kommer tilbake til over nyttår.

 

Samling for kvinnelige ledere og nestledere i NSO

Tirsdag 09. desember var flere av de kvinnelige lederene og nestlederene i NSO samlet på kontoret i Oslo for å diskutere rekruttering i organisasjonen. Det ble et godt og konstruktivt møte, der vi blant annet delte våre erfaringer med å stille til valg lokalt. NSO har skrevet en sak om dette på sine nettsider, der kan du lese mer om samlingen og hvordan NSO planlegger å arbeide videre med dette. http://student.no/nyheter/nsos-forste-samling-for-kvinnelige-ledere-og-nestledere/

 

Likestillingskonferanse

Hvert år arrangerer UiB likestillingskonferanse. Årets tema var seksuell orientering og kjønnsidentitet og er en del av UiBs handlingsplan for likestilling. Jeg kunne gjengitt mye fra forskningen til Norman Anderssen på seksuell orientering og levekår eller fra Ylva Lohne fra Likestillings- og diskrimineringsombudet som fortalte om diskriminering på arbeidsplassen og om hva slags ulike type saker og klager de ofte jobber med. Men jeg kan ikke unngå å bruke noen flere ord på den store stjerna denne dagen, Kim Friele. Med mye innlevelse og med enda mer humor fortalte hun en ekstremt lydhør forsamling om hennes år som aktivist. I mange år har Kim Friele kjempet for homofiles rettigheter. Hun har vært aktiv i hele prosessen fra å få avkriminalisert homofili, for å få samfunnet til å skjønne at homofili ikke er en sykdom, og frem til i dag der homofile har lov til å gifte seg i kirken. I 1978 vant hun Fritt Ord-prisen. Gjennom sine mange år som aktivist har hun samlet på alt fra avisutklipp, brev og TV-opptak, og i 2013 donerte hun alt materialet sitt til UiB. Alt dette materialet samt andre mindre arkiver fra ulike personer utgjør i dag skeivt arkiv. Se http://skeivtarkiv.no og skeivt arkiv sin facebookside: https://www.facebook.com/skeivtarkiv?fref=ts.

 

Studiekvalitetsseminar
Som en oppfølging til konferansen om utdanningsledelse som UiB avholdt 13. oktober ble det invitert til studiekvalitetsseminar på Hotell Norge for alle programlederne på universitetet. Dagen var en blanding av korte presentasjon og diskusjoner i mindre grupper. Vi spilte inn studentenes syn i gruppene, i tillegg holdt leder for Medisin-odontologisk studentutvalg, Eivind Valestrand, et innlegg om studentevalueringer. Tommy har skrevet en blogg om seminaret, som du kan lese her: http://spuib.no/no/arkiv/blogg-studiekvalitetsseminaret-2014-%E2%80%93-dagen-d%C3%A5-studentevalueringar-vart-sexy

Som en del av seminaret ble også to priser knyttet til studiekvalitet delt ut, Ugleprisen og Læringsmiljøprisen.

 

Julebord

Selv om man til tider kan være uenige politisk og i parlamentet, er det viktig at man kommer sammen og møtes i andre arenaer enn et møtelokale. Derfor arrangerte vi julebord for alle i Studentparlamentet 1. desember. Dette er noen av interngodene man får for å engasjere seg for studentene gjennom å være studentillitsvalgt. Julebordet ble holdt i universitetetes representasjonsbolig, Knut Fægris hus. Med rykende ferskt pinnekjøtt og ribbe ble det hele en fin kveld og en verdig avslutning på en god høst..

Med det vil vi i AU benytte anledningen til å takke alle som har engasjert seg i Studentparlamentet høsten 2014. Så ser vi frem til et godt samarbeid og gode diskusjoner også til våren.


God Jul og godt nytt år!

        - Tommy, Susann, Magnus og Johanne.