Blogg Februar/Mars

Den siste tiden har vært svært travel og vi glemte helt å blogge for februar. Her kommer derfor en blogg om hva som har preget tiden i februar og mars.

 

Studiebarometeret
Studiebarometeret til NOKUT vart lagt fram tysdag 03.02, resultatene for 2014 bekrefter stort sett tallene fra 2013. Det viser at fjorårets funn er reelle og at disse bør tas på alvor. En kan trekke en rekke overordnede konklusjoner om at studentene jevnt over er fornøyd men at studenter flest er misfornøyd med oppfølging og tilbakemeldingene som de får under studiene. En bør fokusere på dem som er misfornøyd og de tingene som de er misfornøyd med. En må jobbe målrettet for at også disse skal bli fornøyd. Vi kommer til å bruke tallene aktivt i vårt videre arbeid.

Egen blogg:http://spuib.no/no/arkiv/blogg-studiebarometeret-er-til-%C3%A5-nyttast
Studiebarometeret: http://www.studiebarometeret.no/no/


Norsk kveld på Fantoft
18. februar arrangerte vi “Typisk-norsk”-kveld på Klubb Fantoft. Det var en kjempesuksess med fullt hus. Vi serverte lapskaus, viste fram bilder av norsk natur, hadde et ellevilt danseinnslag fra Strilaringen og avsluttet med Impro fra Generell ImproKompetanse. Arrangementet ble veldig godt mottatt og vår Internasjonale komite hadde gjort en formidabel jobb med å sette sammen et flott program.

 

Debatt på Kvarteret
Torsdag 26. februar arrangerte promoteringskomiteen. Tema for debatten var utdanning sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Er alle utdanningsretninger bærekraftige? I panelet deltok blant annet, Henrik Asheim, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Dag Rune Olsen, rektor på UiB, Anders Kvernmo Langset, leder for Norsk studentorganisasjon og Synnøve Mjeldheim Skaar, politisk rådgiver i Arbeiderpartiet. Det ble en bra debatt og det er viktig at vi har talerør på Vestlandet som setter utdanningspolitikk på dagsorden.

 

Konferanse om frafall med UH-nett vest
Den 25. februar arrangerte studentrådet i UH-nett vest en konferanse for studenttillitsvalgte ved institusjonene som er med i samarbeidet. Tema for konferansen var frafall, og gikk av stabelen på kronstad. Dagen startet med at ulike innledere la frem sitt syn på frafall, samt hvordan man jobber med frafall lokalt. Siste del av dagen ble brukt til gruppearbeid, og det kom mange gode forslag og innspill  vi kan ta med videre i vårt arbeid.

 

NSOs vårkonferanse
Helgen 6-8 mars arrangerte NSO sin årlige vårkonferanse. Konferansen var delt inn i tre ulike tema; fag- og forskning, internasjonalt arbeid og velferd- og likestilling. Det var en bra helg, både faglig og sosialt. Det er alltid kjekt med erfaringsutveksling og diskusjon med tillitsvalgte fra andre steder i landet.  

 

Kampanje om undervisnings- og vurderingsformer
Vi har i perioden lansert vår kampanje om varierte undervisnings- og vurderingsformer. Dette er en kampanje som sette fokus på mer variasjon og som skal føre til et større fokus på dette i organisasjonen fremover. Vi har fått en rekke svar fra forelesere og planlegger møter med disse over påske. Dette er noe vi kommer til å ha fokus på i resten av vår periode. Endring tar tid, men vi tror ballen nå har begynt å rulle.

Egen blogg: http://spuib.no/no/arkiv/blogg-variasjon-%E2%80%93-bra-b%C3%A5de-motivasjon-og-prestasjon

 

Regionmøte i Bergen
Bergen og UiB fikk også i år ansvar for regionmøte for vestlandet som arrangeres i forkant av landsmøtet til NSO hvert år. Møtet gikk av stabelen helgen 20-22 mars på studentsenteret. Da samlet vi studentpolitikere fra hele vestlandet for å diskutere sakene som skal opp på landsmøtet. Det ble en vellykket helg, med gode diskusjoner og hyggelig sosialt samvær!

 

SP06
Møte nummer 6 i perioden vart halde på Det akademiske kvarter 23.02

Der orienterte Arbeidsutvalet om politiske kampanjer for våren 2015. I tillegg hadde vi oppe drøftingssaker om både styringsdokumentene våre og om endringer i UiB grads- og studieforskrift.
Til slutt vedtok vi tre resolusjoner:

  • Resolusjon om betryggende saksbehandling for studenter i sentrale råd, styrer og utvalg ved Universitetet i Bergen.

  • Resolusjon om gratis tekstbehandlingsverktøy til studenter på UiB

  • Tydelig markering av obligatoriske og påkrevde aktiviteter

Her er lenkjer til resolusjonane: http://spuib.no/no/dokumenter


SP 07
Møte nummer  i perioden vart halde på Det akademiske kvarter 23.03.
Der reviderte vi våre styringsdokumenter, som etter påske vil være tilgjengelig på bokmål, nynorsk og engelsk. I tillegg diskuterte vi styring og ledelse i UH-sektoren, en sak som også skal opp på landsmøtet til NSO. Til slutt vedtok vi en resolusjon om støtte til studententer i Hviterussland. Internasjonal komite har laget en film der vi viser vår støtte


Nå tar vi påskeferie!

Påskeklem,
Tommy, Susann, Johanne og Magnus!