Blogg april

  • Erlend på talerstolen på NSOs landsmøte

Blogg april

I løpet av april har vi gjennomført vårt siste ordinære møte i parlamentet for 2014/2015. April har også i stor grad vært preget av Norsk studentorganisasjon (NSO) sitt landsmøte og studentvalget på UiB.

 

Helhus

11. april inviterte SP-UiB og promoteringskomiteen til Helhus på Det Akademiske Kvarter. Det er første gang SP-UiB har invitert til et Helhus og målet med arrangementet var å synliggjøre SP-UiB i andre sammenhenger enn de rent politiske. Med stor hjelp av frivillige fra parlamentet, Amnesty Student Bergen, Concerned Students Bergen og PsychAid fikk vi gjennomført et vellykket arrangement. Det ble holdt konserter av Children of Carnivale, COAST og Curly Tankard, og tilsammen fikk vi samlet inn et overskudd på 10 000 kr som går uavkortet til PsychAid sin innsamlingsaksjon til barn i nød i Syria.

 

Landsmøte NSO

17.-19. april var vi på landsmøte i NSO, der 14 delegater fra UiB deltok. Det ble diskutert mange forslag til vedtektsendringer, blant annet ble det vedatt at det fra 2016 skal opprettes en ny politisk komité for læringsmiljø. Styring og ledelse i UH-sektoren ble også diskutert, og der gikk  man inn for at utdanningsinstitusjonene selv skal kunne velge hvilken modell de vil bruke, om man for eksempel vil ha tilsatt eller valgt rektor. Dette til glede for UiB-delegasjonen, eller sagt på en annen måte: #ikkeplagoss i Bergen med det her. En annen sak som ble diskutert mye var resolusjon om turbostipend som NSO tidligere ikke har hatt politikk på. Det ble vedtatt at dette er noe NSO er i mot. I tillegg var det valg av nytt arbeidsutvalg og sentralstyre. Susann ble valgt inn i AU som fagpolitisk ansvarlig, og Johanne ble valgt inn i sentralstyret.

Alt om landsmøtet kan du lese på NSOs egne nettsider her.

 

Valg på UiB

Store deler av april har også gått med på å gjennomføre det årlige studentvalget på UiB. Tilsammen var 19 plasser i parlamentet på valg, samt to studentrepresentanter i UiB-styret. Med en valgdeltakelse på på 22%, opp 4 prosentpoeng fra 2014, stakk Sosialdemokratisk liste av med seieren i parlamentsvalget og sikret seg 6 mandater. DERA og Grønn liste, kom på henholdsvis 2. og 3. plass med 4 mandater hver. Som studentrepresentanter i UiB sitt styre ble Thea Grastveit og Magnus Nygaard valgt.

Alle valgresultatene finner du her.

 

Siste ordinære møte i parlamentet SP08

Periodens siste møte i Studentparlamentet fant sted på Studentsenteret, 21. april. Blant sakene som skulle behandles var rapport fra Arbeidsutvalget om årets arbeid, høringssvar til strategiutkastet til UiB og to resolusjoner. En av resolusjonene som ble behandlet omhandlet utvidede åpningstider ved universitetsbibliotekene, og den andre handlet om studentparlamentsvalgkampen 2015. Begge resolusjonene ble vedtatt, og kan leses i sin helhet under dokumenter på nettsiden. Ved møtets slutt takket alle for et godt år i studentparlamentet, før turen gikk videre til Det Akademiske Kvarter for en verdig avslutning på perioden.

 

Vårlig hilsen fra:

Tommy, Susann, Johanne og Magnus