Arbeidsutvalgets blogg for mai og juni

 • Demonstrasjon mot at personer med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ikke får reise på utveksling

  Demonstrasjon mot at personer med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ikke får reise på utveksling

 • Demonstrasjon mot at Universitetsmusset er stengt på ubestemt tid

  Demonstrasjon mot at Universitetsmusset er stengt på ubestemt tid

 • Overlapp mellom nytt og avtroppende Arbeidsutvalg på Studentsenteret

 • Mediatrening under felles lederoverlapp med #Sørvestaksen i Bergen

 • SP-UiB sommerfest med grillmester Tommy

  SP-UiB sommerfest med grillmester Tommy

 • Universitetet i Bergen satser på sykkel

  Universitetet i Bergen satser på sykkel

 

 

Arbeidsutvalgets blogg for mai og juni

 

Konstituerende møte - valgmøte

26. mai hadde vi konstituerende møte i Studentparlamentet hvor det ble valgt nytt Arbeidsutvalg (AU) og nye tillitsvalgte i alle verv Studentparlamentet oppnevner til. Dette var også det første møte for det nyvalgte parlamentet og dets representanter som ble valgt under studentvalget i slutten av april, eller på allmøter hos de ulike studentutvalgene. Du kan lese mer om møtet og se en over alle nye tillitsvalgte her: http://spuib.no/no/arkiv/nye-tillitsvalgte-i-r%C3%A5d-styrer-og-utvalg


Harkestadsaken

Torsdag 28. mai deltok vi i demonstrasjon mot 5-ukersregelen i Bergen Kommune som hindrer Karina Harkestad i å få reise på utveksling. Karina er avhengig av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for å kunne reise på utveksling, men regelen hindrer henne i å ta med tjenesten utenfor kommunegrensene. Saken har fått mye oppmerksomhet i media, og det er mange, blant annet Universitetet i Bergen, som støtter Karina og mener at hun må få muligheten til å reise på utveksling på lik linje med sine medstudenter. Les mer om saken her: http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Lover-ikke-utveksling-for-Karina-3369601.html og her: http://www.handikapnytt.no/index.asp?id=84192

 

Revidert nasjonalbudsjett

Denne perioden har også revidert nasjonalbudsjett blitt vedtatt i Stortinget. Regjeringen forslo ingen store endringer på utdanningssiden i sitt forsalg til revidert, men etter forhandlinger med KrF og Venstre kom det inn inn en økning på 200 nye studentboliger. Totalt skal er det derfor bygges 2200 nye studentboliger med oppstart i 2015, men kun 100 i Bergen. Baksiden av budsjettet er at det ikke ble lagt inn midler til oppussing av Universitetsmuseet, som nå står stengt på ubestemt tid. 3. juni deltok vi på en demonstrasjon mot at museet ikke ble gitt midler i revidert nasjonalbudsjett. Vi krysser fingrene for at det kommer midler i statsbudsjettet for neste år.

 

Landstyremøte 5 2014/15 i Norsk studentorganisasjon (NSO)

Magnus og Susann var SP-UiBs utsendte delegater på Norsk studentorganisasjon sitt siste landsstyremøte noensinne som fant sted i Oslo 29-31. mai. På møtet ble det blant annet vedtatt en resolusjon mot nasjonale deleksamener, samt valgt nye medlemmer til NSOs faglige komiteer for det kommende studieåret. Helgen var også en arena for å avtakke landsstyret for året som var gått og feire nedleggelsen av organet. Sentralstyret overtar rollen som styrende organ mellom landsmøtene. Arbeidsutvalget i NSO ble også vist en siste takk før de fratrer sine verv 1. juli.

 

Strukturdebatt om styring og ledelse i UH-sektoren

En av de større politiske debattene som har preget universitets og høgskolesektoren i forlengelse av strukturdebatten har vært hvorvidt en skal bytte fra valgt rektor til tilsatt rektor som hovedmodell i sektoren. Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo har sammen med oss vært blant de ivrigeste forsvarene av modellen med valgt rektor. Studentene på NTNU er blant de ivrigeste tilhengerne av tilsatt rektor. Tommy og Magnus har skrevet et debattinnlegg mot deres synspunkter i Universitetsavisa. SP-UiB har blant annet vedtatt en resolusjon fra 2011  som støtter valgt rektor. Det ser likevel ut til at ansatt rektor, med ekstern styreleder blir ny hovedmodell i sektoren. Det blir opp til styrene på institusjonene selv å velge hvilke styringsmodell de ønsker. Saken skal trolig opp i Universitetsstyret til høsten.

 

Overlapp

Den siste perioden har ikke minst vært preget av at vi skal gi roret videre til et nytt AU. I forbindelse med dette har vi hatt flere dager med overlapp, slik at det nyvalgte arbeidsutvalget skal være klare til å ta over skuten. Internt i SP-UiB har vi hatt individuelle overlapper der den som sitter med, og den skal skal ta over, de ulike oppgavene tar en gjennomgang av disse. I tillegg har vi hatt felles overlapp med nytt og gammelt AU. Vi har også hatt en felles overlapp med institusjoner fra Vestlandet og Sørlandet, hvor vi var samlet i to dager på studentesenteret for å utveksle erfaringer. For mer informasjon om hva som foregikk der kan man søke opp emneknaggen #sørvestaksen i sosiale medier.

 

Sommerfest

5. juni var det duket for sommerfest i Knut Fægris hus for de avtroppende og de påtroppende representantene i Studentparlamentet. På festen ble det blant annet delt ut en rekke priser for å hedre noen som hadde bemerket seg i løpet av året. Tommy fikk også vist frem sine grillferdigheter og sørget for at alle gjestene ble gode og mette.

 

Seminar med utdanningsutvalget

11-12 juni ble det arrangert seminar med utdanningsutvalget. Her var Susann og Jin tilstede. Temaet for seminaret var todelt. Den ene dagen var viet til hvordan man kan arbeide med å sikre en sammenheng mellom undervisnings- og vurderingsformer og læringsutbytte, og sikre at de valgene man har gjort rundt dette er godt begrunnet. Målet er at alle læringsutbyttebeskrivelsene for alle emner skal inneholde en slik begrunnelse. Det kom frem mange nyttige tanker rundt dette, og viljen for å arbeide videre med dette er stor. Den andre dagen var det arbeidet med å skape insentiver for å drive god undervisning som stod i fokus. Dette er noe man ønsker å satse på fremover, og det blir spennende å se hva man kan få til rundt dette. Samlet sett var det et nyttig seminar, med fokus på områder Studentparlamentet lenge har vært opptatt av. Det skjer mye på UiB når det gjelder utdanning for tiden, og det er gøy å se at dette er noe flere enn oss ønsker å fokusere på!

 

Universitetslederkonferanse

Onsdag 17. juni var siste store offiselle oppdrag før sommerferien. Da deltok påtoppende og avtroppende Arbeidsutvalg, samt Styrestudenter, på UIBs universitetslederkonferanse. På konferansen ble UIBs nye klyngesatsing i forbindelse med den ny strategien for 2016-2022 særlig drøftet. En klynge er et samarbeid mellom bedrifter, universiteter, forsknings og utdanningsmiljøer som inngår et forpliktende samarbeid for å forsterke samarbeidsbasert utvikling, innovasjonsevne og konkurransekraft. . Første planlagte klynge er Media City Bergen der UiBs mediautdanninger flytter sammen med blant annet BA, BT, TV2, NrK Hordaland og Vizrt i 2017. Av andre klynger som er planlagt er blant annet en marin klynge, en teknologisk klynge, helseklynge og middelalderklynge. Det blir spennende å se hvordan denne satsningen kan bidra til mer samarbeid med arbeidslivet og hvilke synergieffekter som vil synliggjøre seg når klyngene blir operativet. 

 

Nye sykkelparkeringsplasser ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Mandag 22. juni var det høytidelig åpning av de nye sykkelparkeringsplassene som nå står ferdig utenfor Ulrikke Pihls hus ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Til åpningen kom blant annet rektor, Dag Rune Olsen og byrådsleder, Martin Smith-Sivertsen for å holde åpningstaler, og det ble delt ut sykkelutstyr til de oppmøtte. Ved semesterstart står 170 nye sykkelplasser, som er avlåst og under tak klar til bruk for studenter og ansatte. Dette er en satsing som gleder oss stort!

 

Med denne bloggposten takker vi omsider for oss. Fra første juli overtar et nytt arbeidsutvalg. God sommer!


Mvh.
Tommy, Susann, Magnus og Johanne