Velkomstseremoni i Nygårdsparken

  • Tommy Aarethun taler til de nye studentene på velkomstseremonien

    Tommy Aarethun taler til de nye studentene på velkomstseremonien

 

Tirsdag var det storstilt åpning av det akademiske år med taler og konsert i Nygårdsparken. I tillegg til rektor og alumni Hans-Wilhelm Steinfeld, talte  også vår egen Tommy Aarethun til de nye studentene ved Universitetet i Bergen.

- Som ny student ved Universitetet i Bergen er du ein av om lag 15000 studentar, ved ein av landet sine største utdanningsinstitusjonar. Du har tatt steget inn i akademia. Det er ein spennande overgang og du har ei spennande tid framføre deg. Eg vil på det sterkaste oppmoda deg om å nytta denne tida på best mogleg vis, på lesesalen, med venner og gjennom å engasjera deg på fritida. Moglegheitane er mange - tilbodet variert, påpeker Aarethun. 

 

Etter å ha ønsket de nye studentene velkommen pekte Aarethun blant annet på studiefinansiering og boligsituasjonen for studentene. Studietiden er en fantastisk tid, men den byr også på utfordringer.

- Dei nye studentane i år er dei fattigaste på kring 40 år. Mange av dei har hatt store problem med å finna seg ein stad å bu og landet over vert bustadkøane lengre for kvart år, sier leder av Studentparlamentet ved Universitet i Bergen Tommy Aarethun.

 

Boligutgifter blir en stadig større utgiftspost i den allerede svake studentøkonomien.

- I år går 74 % av beløpet som studentane mottar direkte til bustadutgifter, då seie det seg sjølv at dei aller fleste lyt arbeida ved sidan av studiane. Framtidas Noreg skal bør sitja mest mogleg på lesesalen og minst mogleg i kassa på Rimi, avslutter Aarethun

 

Arrangementet ble avsluttet med konsert av det populære jentebandet Razika.