Arbeidsutvalget

  • Arbeidsutvalget 2017-2018

Arbeidsutvalget (AU) er Studentparlamentets saksforberedende og utøvende organ. AU fungerer som studentenes hovedtillitsvalgte og jobber daglig med å utøve vedtatt politikk og forvalte Studentparlamentets daglige virke. AU består av fire studenter som årlig velges på Studentparlamentets konstituerende møte. Medlemmene av AU jobber fulltid med å fremme studentenes interesser i samsvar med styringsdokumenter og øvrig politikk vedtatt av Studentparlamentet.

 

For å få gjennomslag for sine saker jobber AU aktivt opp mot Universitet i Bergen, Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen), Bergen Kommune, media, sentrale myndigheter og Norsk Studentorganisasjon. AUs medlemmer er også representert i ulike råd, styrer og utvalg.

 

Arbeidsutvalget til Studentparlamentet har kontor i etg. 2+ på studentsenteret. Like i nærheten finner du også Styrestudentene, Velferdstingets Arbeidsutvalg, Kulturstyret, styreleder i Studentsamskipnaden i Bergen og vår organisasjonskonsulent.

 

I tillegg til kontorplasser disponerer studentdemokratiet møterom «210: Midtrommet» og «Det Internasjonale Rommet» (sistnevnte kun ettermiddag / helg) på studentsenteret. Det er mulig for organisasjoner med tilknytning til studentdemokratiet å booke rom. Ta kontakt med organisasjonskonsulent Runar Jenssen på e-post: orgkons@sp.uib.no


Klikk deg inn på Google Kalenderen for å se når rommene er ledig.


Studieåret 2017-2018 har AU følgende sammensetning:

Håkon Randgaard Mikalsen

Leder, miljø-, velferd- og likestillingsansvarlig
Tlf: 9500 9789
E-post: au@sp.uib.no
Twitter: @Randgaard

 

Terje-André Kvinlaug 

Nestleder, fag og forskningsansvarlig
Tlf: 90791539
E-post: terje-andre@sp.uib.no 
Twitter: 

 

Natalie Johnsen

Læringsmiljø- og fakultetsansvarlig
Tlf: 48218678
E-post: natalie@sp.uib.no 
Twitter: @NatalieGJohnsen

 

Stian Skarheim Magelssen

Internasjonalt- og informasjonsansvarlig
Tlf: 99416681
E-post: stian@sp.uib.no
Twitter: @StianMagelssen

 

Klikk her for pressebilder.