Vi utvider fristen – still til Universitetsstyret!

Ønsker du å stille i valget til Universitetsstyret ved UiB? Nå har du sjansen! Studentenes Valgstyre har utvidet fristen for å melde kandidatur til Universitetsstyret i årets studentvalg. 

 

Alle UiBs studenter skal velge en mannlig og en kvinnelig representant til styret, og har stemmerett i studentvalget som foregår fra 20. til 28. Styret er det øverste organet ved UiB, og møtes jevnlig for å ta opp viktige saker innenfor utdanning, forskning og annen virksomhet på universitetet. Studentene i Universitetsstyret har som de andre styremedlemmene en viktig rolle i å se universitetet som helhet, og samtidig ivareta og tale studentenes syn og interesser i saker.

 

Hviler det en studentrepresentant i deg? Har du lyst til å gjøre universitetet bedre? Da bør du absolutt vurdere å stille til Universitetsstyret! Hvordan? Jo, du annonserer ditt kandidatur til Studentenes Valgstyre innen 1. mars kl. 12:00. Det gjøres ganske enkelt ved å sende en e-post med fullt navn og annonsering av styrekandidatur til valgstyret@studvalg.no innen fristen.

 

Alle kandidater til Universitetsstyret vil bli kontaktet med ytterligere informasjon om frister og dokumenter som Studentenes valgstyre trenger for å få til et godt studentvalg. Du kan lese mer om Universitetsstyret og styrestudentene her. Besøk gjerne også styrestudentenes Facebook-side hvor du kan bli bedre kjent med de!

 

Ikke nøl med å ta kontakt på valgstyret@studvalg.no dersom det skulle være noe.

 

Godt valg (og godt kandidatur)!